Amit_001

RSI mid partition color change

Amit_001 Uppdaterad   
When RSI is above 50 our default bias is on buy side and when below 50 our bias is on sell side.
Therefore created 2 zones for easy identification.
Versionsinformation:
Version 2:
-> Added color change column strip in RSI indicator on midline cross
-> Added color Change of bar on cross on midline in RSI
Versionsinformation:
Updated
Versionsinformation:
updated
Versionsinformation:
  • Added Neutral Zone in RSI to signifies range bound market.
  • You can tweak the neural zone to meet your instrument sideways condition.
  • You can set value of neutral zone value of both side as 50, if you don't want to see neutral zone.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?