kyer

Easy Loot Golden Cross

Golden/Death Cross Moving Average Indicator

30, 100 & 200 period Simple Moving Average (SMA).

30 = Yellow
100 = Green
200 = Black

Black crosses mark the 'golden crosses' as well as the 'death crosses'. These black crosses appear when the 30 crosses the 100 & when the 100 crosses the 200. These black crosses don't tell you when to buy/sell, but simply indicate interest in the market.

This code is open-source so feel free to add this indicator to your chart and play around with the different moving average timeframes & color schemes.


Golden Cross
The golden cross occurs when a short-term moving average crosses over a major long-term moving average to the upside and is interpreted by analysts and traders as signaling a definitive upward turn in a market. Basically, the short-term average trends up faster than the long-term average, until they cross.

There are three stages to a golden cross:
  • A downtrend that eventually ends as selling is depleted
  • A second stage where the shorter moving average crosses up through the longer moving average
  • Finally, the continuing uptrend, hopefully leading to higher prices

Death Cross
Conversely, a similar downside moving average crossover constitutes the death cross and is understood to signal a decisive downturn in a market. The death cross occurs when the short term average trends down and crosses the long-term average, basically going in the opposite direction of the golden cross.

The death cross preceded the economic downturns in 1929, 1938, 1974, and 2008.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?