lmatl

Structured zigzag support&resistance [LM]

lmatl Premium Uppdaterad   
Hello Traders,

I would like to introduce you Structured zigzag support&resistance. It is based on the ZigZag semafor script made by DevLucem so shout out to him

The indicator is used to spot future multi-level Supports and Resistance zones. It is also useful to spot HL or LL or HH or LH zones

I's the same zigzag indicator as my other zigzag indicator with highlight on diagonal lines(highs and lows are automatically classified and also new types of diagonal lines that connects low or highs and extends to right are drawn )

It has two settings:
Fist is to control horizontal lines and zigzag setting
Second is to control diagonal lines

I hope you will enjoy it as I enjoyed to write it.

Lukas
Release Notes:
code clean up
Release Notes:
Added feature for displaying boxes instead of lines

Release Notes:
Updating some indicator properties and also changed boxes to highlight candle wicks:

Release Notes:
adding restrictions for max boxes, lines, labels

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?