sbtnc

Chaikin Oscillator

sbtnc Uppdaterad   
This script plots the original Chaikin Oscillator in addition of highlighting positive/negative pressure areas.
Versionsinformation:
v2.0
  • Add a dynamic gradient coloring
  • Minor improvements

👨‍💻 Pine Script developer for hire

⭐️ Listed as "Trusted Pine Programmer"

🔒 Premium indicators: sbtnc.gumroad.com

☕️ Support me: buymeacoffee.com/sbtnc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?