Hello guys
This script follows traditional technical indicators
MACD, ADX, RSI and pivot points
If the price is above the resistance and the MACD has crossover ,and the RSI 14 is above 50
ADX is higher than 20, and DI+ is higher than DI-. This is a buy signal and vice versa for a sell signal

The script moves the stop loss to the entry price after the first target is reached
You can specify the quantity you want to sell when the price reaches the first target

There are also options like if you want the script to entry long or short, or both
you can reverse the strategy if it does not work well

If you want to inquire about any details, please let me know in the comments


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?