Rashad

Exponential Bollinger Bands

These Bollinger Bands are exponential because the variance is calculated using the exponential moving average, rather than just adding the normal standard deviation to the ema. This may be more useful because the exponential standard deviation should be more sensitive to near term increases or decreases in volatility.

Please do not forget that Bollinger Bands should always be combined with another method of analysis. Bollinger Bands just provide an easy way to gauge where the price could range in. At 2 standard deviations of a continuously random variable, more than 98% of data points are in this range. I am however going to test this in excel to get the average number of data points that stay in the range for Bitcoin. I will upload my findings when I complete that. Please monitor this description if your interested.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Exponential Bollinger Bands", shorttitle = "EBB", overlay = true)
src = input(ohlc4, title = "source")
len = input(21, title = "timeframe / # of period's")
e = ema(src,len)
evar = (src - e)*(src - e)
evar2 = (sum(evar,len))/len
std = sqrt(evar2)
Multiplier = input(2, minval = 0.01, title = "# of STDEV's")
upband = e + (Multiplier * std)
dnband = e - (Multiplier * std)
//stdd = stdev(std)
//bsu = upband + std
//bsun = upband - std
//bsd = dnband + std
//bsdn = dnband - std
//plot(bsu, color = purple)
//plot(bsun, color = purple)
//plot(bsd, color = purple)
//plot(bsdn, color = purple)
plot(e, color = purple, linewidth = 2, title = "basis")
plot(upband, color = red, linewidth = 2, title = "up band")
plot(dnband, color = green, linewidth  = 2, title = "down band")