EdIrfan786xLin

100W sma/200W sma

This is an Indicator specifically made for BTC/USD ( Index)
Zoom out on Daily and Weekly candles as much and you can SEE a trend . A very very important trend and you shall remember this indicator with Years to come . This is a VERY long term type indicator and can help you with long term hodling investor mindset analysis .

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?