mr_NuTz

BTC Volume Fiat vs Tether vs Futures

mr_NuTz Uppdaterad   
Futures = BYBIT+ BITMEX
Fiat = KRAKEN + BITSTAMP + BITFLYER + COINBASE
Tether = HITBTC + HUOBI + BINANCE + BITFINEX
Spot = Fiat + Tether

Tether vs Fiat = 100 * Tether / (Tether + Fiat)
Spot vs Futures = 100 * Spot / (Spot + Futures)
Versionsinformation:
fix critical copy/paste error (Spot vs Futures was wrong)
Versionsinformation:
  • add Deribit volume
  • change precision form 0 to 1
Versionsinformation:
Add more exchanges.
Add options to toggle exchanges on/off.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?