CAB_Member

Gain Loss

A very simple yet, very useful and lovely oscillator, most of the time, when we have a position in a trend and we want to take a look at percentage of our gain or loss, we need to use the "Price Range" tool time and time again, this, in some trades that you would buy and sell in less than an hour, can become a problem, also, if you have few different things going on in the chart, the price range tool will only add more to it.
Using this little oscillator, you can put the price of your position in the input section and close the settings window and watch your gain or loss percentage in real time.
Release Notes: Added options for margin trading.
Added ability to set the trading fee to reduce it from gain or add on top of loss automatically (at zero price you will see negative loss equivalent of the fee)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?