Rexio

MACD divergence with line drawing by Rexio

Another appoach to finding divergences at MACD . This time I think it is much smoother so I could check for divergences between two "peaks" at MACD .
I added my SL line which is last peak +- 1xATR. And the second line is peak between two points of divergence and most of the time it acts like an SR line.
If the higher timeframe trend backs up our divergence (for example: higher trend UP - divergence for L position) I can try to jump in after crossing EMA10.
This indicator is only sugestion for me. I always check price action, trend, SR line before I take any action.
Every people who will test this indicator need to know basics about divergences as THISE ARE NOT BUY/SELL SIGNALS.
If you want to help me and support my coding please contact me via private msg .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?