Cryptoleal

Delox EMA Cross

Cryptoleal Uppdaterad   
This indicator works with the change of trend of emas

When the fast 14 crosses above the 21 this is an uptrend.

and when the slow ema of 21 crosses below the slow ema of 14 then we have a downtrend.

It is accompanied by the Stochastic indicator that when there is a cross of Emas will give a bullish or bearish signal.

Bearish signalWhen the D-stochastic or the Orange line of the stochastic is greater than 60 and there is a trend reversal crossover it will give a bearish signal painted on the background of the chart.

Bullish signalWhen the stochastic D which is the orange line of the stochastic is less than 30 and has a line crossing on the lines it will give a bullish signal.


White bar


White bar appears when there is a change in trend between ema 14 and ema 21.

Remember this is not an investment recommendation this script is for educational purposes only.

If you like the script please follow me this helps a lot and you can also follow me this would help me a lot to keep uploading videos and new scripts for the community.
Versionsinformation:
This indicator works with the change of trend of emas

When the fast 14 crosses above the 21 this is an uptrend.

and when the slow ema of 21 crosses below the slow ema of 14 then we have a downtrend.

It is accompanied by the Stochastic indicator that when there is a cross of Emas will give a bullish or bearish signal.

Bearish signal
When the D-stochastic or the Orange line of the stochastic is greater than 60 and there is a trend reversal crossover it will give a bearish signal painted on the background of the chart.

Bullish signal
When the stochastic D which is the orange line of the stochastic is less than 30 and has a line crossing on the lines it will give a bullish signal.


White barWhite bar appears when there is a change in trend between ema 14 and ema 21.

Remember this is not an investment recommendation this script is for educational purposes only.

If you like the script please follow me this helps a lot and you can also follow me this would help me a lot to keep uploading videos and new scripts for the community.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?