QuantNomad

Supertrend - Optimised Exit

We created a small script that will allow you to have a quick look into static SL/PT to choose from. This might save you time, replacing the manual search for optimal SL/PT.
We're checking signals of the strategy and computing its performance with a grid of SL/PT selected.
We used SuperTrend signals in this example, but it will be straightforward to integrate your signals.
In addition to total Return, we compute MAX Dd and Profit Factor. Other metrics can be implemented as well.

Thanks to @MUQWISHI for helping code it.

Disclaimer
Please remember that past performance may not indicate future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.
Courses:
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: qntly.com/proind

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?