QuantVue

Session Fibonacci Levels [QuantVue]

The "Session Fibonacci Levels" indicator is a powerful tool designed for traders who aim to use Fibonacci retracement and extension levels in their trading strategy.

The indicator combines Fibonacci levels with customized trading sessions, allowing traders to observe and utilize Fibonacci levels that are automatically calculated for each defined session.

This approach offers a dynamic and session-relevant perspective on potential support and resistance levels, which can be crucial for intraday trading strategies.

🔹The indicator calculates Fibonacci retracement and extension levels based on the high and low prices of a specified trading session, dynamically adjusting to the location of the high and low bar.
  • If the low of the session occurs before the high, the fib levels are measured from low to high.
  • If the low of the session occurs after the high, the fib levels are measured from high to low.


🔹Users can set their time zone and define trading sessions, allowing for flexibility and applicability across global markets. This is particularly beneficial for traders who focus on specific market hours like the London or New York sessions.

Important sessions:
  • New York (8:00am - 5:00pm EST)
  • London (3:00am - 12:00pm EST)
  • Asia (7:00pm - 4:00am EST)
  • Custom session (user defined session in indicator settings)


🔹The indicator dynamically updates Fibonacci levels as new highs and lows are made within the session, keeping the analysis current. Additionally, it provides alerts when prices hit key Fibonacci levels, aiding in timely decision-making.

How to Use:
  • Configure the time zone and session time
  • Once the session begins, the indicator will begin highlighting the session range
  • When the session ends, Fibonacci levels based on the high and low of the session will be drawn
  • Use these levels to identify potential support and resistance areas


Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?