NumberGames

HHV & LLV based Trend

NumberGames Uppdaterad   
HHV and LLV gives good information about the trend.
A trend will be visible when its seen with fast and slow line cross

UP trend: HHV_fastline = HHV Slowline and LLVfastline crossover LLVSlowline
DOWN trend: HHV_fastline crossunder HHV Slowline and LLVfastline !=LLVSlowline

Attempted to plot the same with multiple options to choose fastline length, slowline length, Multi time frame.
Versionsinformation:
updated give to more visual comfort.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?