simwai

Chandelier Exit ZLSMA Strategy

simwai Uppdaterad   
Introduction
Heyo guys, I recently checked out some eye-catching trading strategy videos on YT and found one to test.
This indicator is based on the video.

Usage
The recommended timeframe is 5 min.

Signals
Long Entry => L Label
Price crosses above ZLSMA and Chandelier Exit shows Buy

Long Exit => green circle
Price crosses below ZLSMA

Short Entry => S Label
Price crosses below ZLSMA and Chandelier Exit shows Sell

Short Exit => orange circle
Prices crosses above ZLSMA

Ty for checking this out. Enjoy!

--

Credits to
@netweaver2011 - ZLSMA
@everget – Chandelier Exit
Versionsinformation:
Removed useless input
Fixed rounding bug (int, float)
Versionsinformation:
Fixed alert conditions
Versionsinformation:
Updated inputs

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?