ItsAnders81

SPY to ES / MES

ItsAnders81 Uppdaterad   
SPY to ES is an indicator that converts SPY price targets to ES / MES futures price targets.

This indicator is helpful when you have price targets for SPY but trade ES or MES futures instead of SPY . It coverts the SPY price targets to ES / MES futures , and draws the SPY VWAP line on your ES / MES chart.

It supports the following lines
  • Bullish Above
  • Bearish Below
  • Long PT1
  • Long PT2
  • Long PT3
  • Short PT1
  • Short PT2
  • Short PT3

It also converts the SPY VWAP to it's current ES / MES value.

Note: The conversion do not work during pre and after market and the lines are only correct during market hours.
Versionsinformation:
Lines are now correctly drawn in extended hours (pre and after market)
Added a table in upper right corner that shows current price of SPY
Versionsinformation:
Updated default smoothing value for price targets and bullish above, bearish below lines.
Added option to smooth VWAP line.
Added option to select where to place the table on the chart.
Optimized and cleaned up the code a bit.
Versionsinformation:
Fixed a bug where the table showing price of SPY would not show correct price during pre and after market.
Versionsinformation:
VWAP from SPY now uses extended session hours
Versionsinformation:
Added support for a fourth price target both on short and long side
Versionsinformation:
Added inputs for darkpool print and late print
Increased bullish and bearish price targets to 5
Changed default line size and colors
Versionsinformation:
Updated code to make lines more stable and accurate
Versionsinformation:
Updated indicator to support ES / MES levels to SPY. The indicator now supports two way conversion.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?