HPotter

MACD Crossover

MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
12-day moving average of its price. The result is an indicator that
oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
supply/demand lines.
A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
(i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
supply/demand lines) as they occur.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/06/2014
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	    iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")