UnknownUnicorn19826629

BTC Health (OHLC and TEMA)

The "health" (ie, price trend) of Bitcoin has a major influence on the whole cryptocurrency market. Therefore, it can be useful to check the price and trend of BTC prior to entering a new position. This indicator displays BTC candles plus a fast & slow TEMA below the primary chart, so you can check how BTC is behaving.

BTC quote is from BINANCE, using the timeframe of the main chart. TEMA periods can be customized.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?