zdmre

RSI Divergence Screener by zdmre

zdmre Uppdaterad   
This screener tracks the following for up to 20 assets:

-All selected tickers will be screened in same timeframes (as in the chart).
-Values in table indicate that how many days passed after the last Bullish or Bearish of RSI Divergence.

For example, when BTCUSDT appears Bullish-Days Ago (15) , Bitcoin has switched to a Bullish Divergence signal 15 days ago.

Thanks to @QuantNomad and @MUQWISHI for building the base for this screener.

*Use it at your own risk

Note:
Screener shows the information about the RSI Divergence Scanner by zdmre with default settings.
Based indicator:
Versionsinformation:
Added RSI Value to the table.
Versionsinformation:
Visual improvements.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?