Trading_Solutions_

Traffic Lights Strategy

4HS Crypto Market Strategy
This strategy uses 4 ema to get Long or Short Signals
Length are: 4, 9, 18, 100
We take long positions when the order of the emas is the following:
green > yellow > red (As the color of Traffic Lights) and they are above white ema (Used as a filter for long positions)

We take short positions when the order of the emas is the following:
green < yellow < red (As the color of inverse Traffic Lights) and they are below white ema (Used as a filter for short positions)

Enable Long and/or Short Positions in settings

Enable Profit and Stop in strategy settings with different percentage to backtest the strategy. Also if it is better to use a Traditional Stop Loss or a Trailing Stop Loss based on ATR

Change ema filter resolution in settings for better strategy performance

This Strategy was tested on Crypto Market with good results in assets as BTC, ETH, BNB, ADA, LTC, XLM, BCH, among others
Feel free to optimize this strategy, optimizing its parameters. Each asset has its own "personality".

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?