jcray

ETH Top Cap [jamesray]

jcray Uppdaterad   
This script is modified from Top Cap , as published here.

Historically it matches market tops for ETHUSD
Versionsinformation:
I've changed the multiplier to 8.5 here, which actually touches the 2018 market top, while a multiplier of 9 goes slightly above it.
Versionsinformation:
OK after experimenting with some tweaks, I have modified to this. Note that the launch date is the launch of the Ethereum main net, like with the BTC Top Cap indicator script. It is not the start date of the chart.
Versionsinformation:
Update with mid and bottom market cap bands.

Also add links to my other scripts (which I haven't published due to a limit on my account).
Versionsinformation:
Add link to Medium article

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?