ssabu

[ssabu] Renko Chart

✅ Renko Chart Indicator

실시간으로 캔들 차트를 렌코차트로 바꿔서 배경에 렌코차트를 자동으로 그려주는 인디케이터 입니다.


It is an indicator that automatically draws a Renko chart in the background by changing the candle chart to a Renko chart in real time.
위의 사진은 캔들차트를 렌코로 바꾸고 해당 인디케이터를 적용한 스크린샷

Above picture is a screenshot of changing the candle chart to Renko and applying the indicator【 트레이딩뷰 매니아 】
https://cafe.naver.com/tradingviewmania
【 트레이딩 시스템 】
https://tradingviewmania-menu.oopy.io/
【 카톡 】
http://bit.ly/%EC%8B%B8%EB%B6%80_%EB%AC%B8%EC%9D%981
【 텔레그램 】
http://bit.ly/%EC%8B%B8%EB%B6%80%ED%85%94%EB%A0%88
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta ssabu för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.

Liknande idéer