DavidOConnorSpain

Hammer & Shooting Star Indicator

DavidOConnorSpain Uppdaterad   
A hammer candle is defined here as 1) the lower shadow (wick) is at least twice the length of the main body and 2) the close is in the top half of the range.
A shooting star has the opposite conditions 1) the upper shadow is at least twice the size of the main body and 2) the close is in the lower half of the range.
These candles should not be used by themselves but used in context ie with Bollinger bands, RSI or other oscillators they can form part of a mean reversion system.
Versionsinformation:
updates the first version to include the case where the wick length is exactly twice the body length as this is also valid.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?