KivancOzbilgic

TrendStop by mavilim0732 and KIVANC fr3762

TREND STOP is a trend following and Stop Loss indicator.
Prices are on trend after Green line suddenly crossing below prices, conversely bearish after crossing above...
The absolute Stop Level is the red line.

Macd and also Directional indicator signals considered as buy signals in calculating the Trend Stop indicator.

ALSO users can change the 21 Period calculation of the indicator between EMA and the default option of VWAP .creator: @mavilim0732 on twitter

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?