yosshibox

Price Converter from BTCJPY to USD

This script shows USD equivalent price which converted from BTCJPY and BTCKRW by fetching latest rate of those local currencies.
By using this script, you can easy to compare the difference of BTC price in USD, JPY and KRW .

Fetching price from BitFlyer for BTCJPY , Bithumb for BTCKRW . Enjoy!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?