Rashad

Fibonacci Bollinger Bands

These Bollinger bands feature Fibonacci retracements to very clearly show areas of support and resistance . The basis is calculate off of the Volume Weighted Moving Average . The Bands are 3 standard deviations away from the mean. 99.73% of observations should be in this range.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(shorttitle="FBB", title="Fibonacci Bollinger Bands", overlay=true)
length = input(200, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
mult = input(3.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper_1= basis + (0.236*dev)
upper_2= basis + (0.382*dev)
upper_3= basis + (0.5*dev)
upper_4= basis + (0.618*dev)
upper_5= basis + (0.764*dev)
upper_6= basis + (1*dev)
lower_1= basis - (0.236*dev)
lower_2= basis - (0.382*dev)
lower_3= basis - (0.5*dev)
lower_4= basis - (0.618*dev)
lower_5= basis - (0.764*dev)
lower_6= basis - (1*dev)
plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2)
p1 = plot(upper_1, color=white, linewidth=1, title="0.236")
p2 = plot(upper_2, color=white, linewidth=1, title="0.382")
p3 = plot(upper_3, color=white, linewidth=1, title="0.5")
p4 = plot(upper_4, color=white, linewidth=1, title="0.618")
p5 = plot(upper_5, color=white, linewidth=1, title="0.764")
p6 = plot(upper_6, color=red, linewidth=2, title="1")
p13 = plot(lower_1, color=white, linewidth=1, title="0.236")
p14 = plot(lower_2, color=white, linewidth=1, title="0.382")
p15 = plot(lower_3, color=white, linewidth=1, title="0.5")
p16 = plot(lower_4, color=white, linewidth=1, title="0.618")
p17 = plot(lower_5, color=white, linewidth=1, title="0.764")
p18 = plot(lower_6, color=green, linewidth=2, title="1")