aamonkey

Bitcoin Difficulty Ribbon [aamonkey]

This is another tool to find big cycle bottoms that is very unknown yet effective.

The Difficulty Ribbon speaks to the impact of miner selling pressure on Bitcoin`s price action.

When network difficulty reduces its rate of climb, miners are going out of business, leaving only the strong miners who proportionally need to sell less of their coins to remain operational, this leads to less sell pressure and more room for bullish price action.

The best times to buy Bitcoin are zones where the ribbon compresses.

The ribbon consists of simple moving averages of Bitcoin network difficulty so the rate of change of difficulty can be easily seen.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?