mdeacey

[mdeacey] EMA% Channel + Bollinger Band Trending Strategy

This strategy is based off the users selection of an EMA and percentage defined middle, upper and lower channels. The strategy longs if the price crosses the middle to upper channel until such time that a "reversal candle" (that exceeds the averages of 3 and 9 above the EMA 3) is found – and then shorts that reversal candle in the hope the price will change state from trending to ranging and move back to the middle channel. The same but opposite process for shorts.
The two obvious fallbacks to this strategy are that:
- Once trending the price can continue upwards. We try to mitigate this through use of a stoploss defined by ATR.
- Certain percentage thresholds can trigger a long/short with not much room to move before coming back to the middle channel. This is a tightrope exercise as making the percentage channels tighter misses earlier entries in more optimal cases. Change the parameters to find an EMA and percentages to find the best R/R.

All options are configurable and code open source. Happy trading!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?