exlux99

Swing Stock designed for Monthly/Yearly Trading

This is a strategy tester designed around the most important data from FRED - Federal Reserve Economic Data

As input data, we have:
// Personal Consumption Expenditures
// Real Retail and Food Services Sales
// Leading Index for the United States
// All Employees: Total Nonfarm Payrolls
// Real Gross Domestic Product
// Gross Domestic Product


I adapted the long and short entry based on the GDP data, since they are most accurate in prediction compared to the rest.
However, feel free to test with other as well if you want.

For this test I compared previous GDP values, if they were higher than previous that represent a long signals, if they were smaller that represents a reversal=short signal.
From the tests performed we can see that GDP is highly accurate and overall as long as there is patience, profits are going to be make, sometimes even beat the index itself.
If you have any questions, let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?