DDDiving1993

Force Index

// 2020.7.30 version
// This indicator is for the second filter in Triple Screen Trading System
// force index will combine volume and price together to decide the power of price change
// force index = volume * (Change of Price)
// try to smooth the series of force index by ema force index

// Method to use this index
// This indicator is for the second filter in Triple Screen Trading System
// if Trend is bull, long when force index is below 0
// if Trend is bear, short when force index is above 0
// As for how to decide bullish market or bearish market, please check it according to the first filter of Triple Screen Trading System

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?