TraderHalai

Percentile Rank Market Filter

A simple script to filter bull and bear markets by using percentile rank filter. Using market regimes to filter by bull/bear/sideways markets helps to understand how your strategy will
behave in various market regimes and allows you to avoid unprofitable regimes and only trade in profitable ones.

The idea of market regime filtering is used in the most successful technical algorithmic trading strategies, as one should always design a trading strategy with a particular market in mind according to trading legend, Larry Connors

Feel free to use this script in your strategies to improve your profits and lower drawdowns.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?