The RSI Chart Levels shows you in a simple way where Support/Resistance might be. You want to make sure all settings are the same in the RSI that you are using with this overlay to be accurate.

This is also good at spotting divergence in real-time. If price goes over the Higher High but the RSI hasn't gained a new Higher High it is showing divergence, vice versa for Lower Low.

This overlay was created with the idea of RSI Divergence Scanner by zdmre indicator. Add his RSI and match the settings to the chart overlay. The default Zigzag is set to 7 which zdmre settings is different so change to whatever you prefer.

Shoutout to zdmre original work!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?