weeklystockcharts

Candle Type w/2Up + 2Dn v2.0

This script builds on Candle Type w/2Up + 2Dn by incorporating signals for inside + up, outside + up, + rev strat set-ups. All of these can be turned off if they compete w/ other indicators or just clutter up the chart.

Briefly, the script works based on #thestrat developed by Rob Smith and the 1-2-3 bar script coded by @Crinklebine. Candle Type w/2Up + 2Dn is a "fork" of @Crinklebine's excellent indicator. I find the visualization of U-D-I-O (up/dn/inside/outside candles) easier to scan through 100's of charts than 1-2-3's. This is just personal preference, but they work based on the exact same principles. Performance is enhanced with a trend filter like @boardriderb's "TC" script or similar timeframe continuity filters based on the #thestrat developed by Rob Smith. I also prefer an ATR-based trailing stop; Rob recommends pSAR for trailing stops.

Together these indicators form a power system, but users are still responsible for their own trade management, entries & exits, risk profiles, stop loss, etc.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?