Lemrin

Barssince Context Test

This is just published for visibility as a public service until the Pine devs are able to fix or document this behavior. The barssince() function returns different values when inside a conditional context. As long as it can be documented (and relied upon), this could be a pretty cool feature, but right now this is now how I read the help documentation to describe the function's intended behavior.

Anyway, in the script you'll see that test and test2 agree on red bars, but on green bars test gets a much lower value, which was pretty shocking to me until I traced down this particular cause within my larger script.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?