Alfa-Trading

FedeBot Binance Funding Fee CutOff

Alfa-Trading Uppdaterad   
This tool provides Binance's 3 times a Day Funding Fee Cut-Off
Versionsinformation:
- Added input options for different time zone
- Corrected 2 and 4 hours resolution (timeframe) issue
Versionsinformation:
- Added input options for Resolutions (Timeframes)
- Added input options for Time Zones
For 2h and 4h resolutions please set your Time Zone as UTC
For another resolutions can use your default Time Zone normaly
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?