This indicator is the Mobo Bands (Momentum Breakout Bands). These bands are bollinger bands that have an adjusted standard deviation. There are Buy signals when it has momentum breakouts above the bands for moves to the upside and Sell signals when it has momentum breakouts below the bands for moves to the downside. The bands simply suggest that all markets have periods of chop which we all know to be true. While the price is inside the bands it is said to be trendless. Once the breakouts happen you can take trades in the breakout direction. I like to use these to swing trade options on the hourly timeframe but the bands should work on most instruments and timeframes. I like to use it to take swings on SPY on the 1 hour chart for entries and use the Daily chart for trend confirmation.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?