Trendoscope

Simple debug function

Trendoscope Wizard Uppdaterad   
Simple method I used to debug problem in my script.

For loop generates 5 numbers from the given depth. At present, depth is 9

Rules for generating the combinations are as follows:

 • First number is always 1
 • Two even numbers should not be adjacent to each other and two odd numbers should not be adjacent to each other
 • Numbers should be ordered in incremental order.
 • Print all possible combinations

While the logic above is just a random one. Debug method can be reused for any program.
Versionsinformation:
Few updates
 • Made logs scrollable by adding start index as input. This is set to 0.
 • Added barindex as first column for reference. This can also be changed to date and time. But, thought bar index is more useful to have.
 • Added maxLogSize which refers to size of logs. Max value is 100000 - beyond that it will give runtime error. Hence, set maxvalue to avoid that.
Versionsinformation:
Minor updates
 • introduced method add_to_array to have fixed size array
 • Mix table max size issue
Versionsinformation:
onlyLastBar set to false by default
Versionsinformation:
convert to tostring before adding array to avoid errors
Versionsinformation:
Adding signature ;)
Versionsinformation:
 • Further update to print bar time instead of bar index. Option added to chose bar index as well.
 • Grouping of inputs.
Versionsinformation:
Convert to v5

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?