spacekadet17

Trend Identifier

Trend Identifier for 1D BTC.USD
It smoothens a closely following moving average into a polynomial like plot.
And assumes 4 stage cycles based on the first and second derivatives.
Green: Bull / Exponential Rise
Yellow: Distribution
Red: Bear / Exponential Drop
Blue: Accumulation

Red --> Blue --> Green: indicates the start of a bull market
Green --> Yellow --> Red: indicates the start of a bear market

Green --> Yellow: Start of a distribution phase, take profits
Red --> Blue: Start of a accumulation phase, DCA
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?