ec4

Volume Spike

This script identifies volume spikes as a percentage change of the current bar's volume compared to the previous 3 bars' average volume .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Do you know how to get average volume over the past 50 candles? I may need to use this code to do it because I am looking for volume spikes, but really wanted to get the average volume too
+6 Svara