Cazimiro

Saturday Strategy BTC By Kzi

I take the hypothèse that saturday is the most stable day of the week because, no SP500, no fed announcement and no weekly closure.
My Strategy is very simple:
Take the friday color (Red = Short // Green = Long)
Then open at the friday close price
Take a small pourcentage (1 or 2 %) then close.
What ever close on midnight.

Work Well on the 1h chart.

The Yellow is the saturday.

Maybe we can add the monthly close information to avoid opening trade on saturday if we are at this event.

Enjoy and give me your comment.

Kzi
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?