BacktestBot

Demand & Supply Zones [eyes20xx]

BacktestBot Uppdaterad   
Demand & Supply Zones
This indicator helps to identify large moves driven by institutions.

What qualifies as a zone?
If the price moves (open to close) by more than a certain % in one candle or in a bullish / bearish run of candles, the zone is marked as a Demand or Supply zone .
0.8% is good for Crypto and Forex might be better with 0.4%. Play around with the % to match your requirements.

Active zones
A zone remains active until it is hit by the price. When it becomes inactive, the zone background becomes transparent.

Zone lines
Lines are displayed if the zone is active and within a certain % of the close. 3% is a good setting for Crypto.
A maximum of two lines are displayed for each zone type.
Versionsinformation:
 • Use unix for x pos instead of bar index.
 • Delete inactive zones first when zones are maxed.
 • A little tidying up.
Versionsinformation:
 • Changed screenshot
Versionsinformation:
 • Make zone bigger when small
 • A little more tidying up.
 • Better screenshot with labels.
Versionsinformation:
 • Better screenshot with labels
Versionsinformation:
 • Add alerts.
 • Add price labels to zone lines.
 • Keep more zone data by not relying on label limitations.
Versionsinformation:
 • Added max value to inputs.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?