ZenAndTheArtOfTrading

Volume+ (RVOL/Alerts)

This indicator colors the volume bars based on any of the three follow criteria:

- Volume Amount
- RVOL (Relative Volume )
- Lookback (Highest Over Period)

You can use one, two or all three of these settings at the same time.

You can also set alerts with this indicator. The script will trigger an alert whenever any of the three specified flags are triggered.

RVOL is calculated as: Volume divided by Moving Average value. You can change the moving average period (and type) in the settings.
Release Notes: Added option to draw Volume Amount and Lookback Thresholds
Release Notes: Minor improvements
Release Notes: Updated to Pine Script version 4
Release Notes: Removed an input setting (show MA) and moved it to Style menu
Release Notes: Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: https://theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: http://rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: http://rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: http://rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: http://rebrand.ly/zmisc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?