EvoCrypto

Volume Moving Average - evo

This script shows regular volume bars with two separate moving averages using only bullish and only bearish candles. The moving average uses the last known value of its calculation.

Using the Heikin Ashi function will smooth the colors and moving averages (good for trends):


The crossovers are a good way to see what the dominant direction of a trend is, if you test them on your time frame and instrument they might be good to trade on their own, I have not tested this and the default settings are not tuned for that.

As always, let me know if you like it or found a good way to use it :)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?