rareHeron59465

JC Log($/SMA)

rareHeron59465 Uppdaterad   
Simple script with user-definable:

• SMA denominator days.

• A handy and subtle smoothing function for the numerator, in EMA days. Set to 0 to just use the standard current price. (Defaults to 3 for barely noticeable lag and smoothing.)

• User-definable time resolution, independent of the chart. (Or you can set to use the same as the chart.)
Versionsinformation:
Simple script with user-definable:
  • SMA denominator days.
  • A handy and subtle smoothing function for the numerator, in EMA days. Set to 0 to just use the standard current price. (Defaults to 3 for barely noticeable lag and smoothing.)
  • User-definable time resolution independent of the chart. (Or you can set to use the same as the chart.)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?