NeoButane

Super Guppy Log

Geometric mean is introduced to the moving averages better capture parabolic, long lasting trends.

Options to plot hlc3 of price, switch off log, and switch to Hull MA.

How to trade Guppy: https://www.investopedia.com/terms/g/gup...

Original Guppy by ChrisMoody: tradingview.com/script/3rxOtFe0-CM-Guppy-EMA
Super Guppy by FritzMurphy: tradingview.com/script/ViEwbRCA-CM-Super-Guppy
Log-space ideas by fskrypt: tradingview.com/u/fskrypt

Log-space EMAs:

Regular EMAs:
Release Notes: .
Release Notes: Removed Hull option to make the script load faster.
Release Notes: Fixed default price scale issue. Update to v4.

My published indicators: https://www.tradingview.com/u/NeoButane/#published-scripts

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?