AlirezaPhoenix

RSI Multi Timeframe Based on Moving Average By Alireza Phoenix

Hi. I have prepared for you the multi-time frame RSI indicator based on moving average
You can use it in three different time frames
Open the settings and put the value you want in the Time 1 and Time 2 fields
In the fast and slow section, specify the length of the moving period of fast and slow origins as desired
In the offset section, you can add or reduce the time interval as you wish

This indicator shows you the RSI index in three different time frames along with two different lengths of the moving average based on the RSI index.

You can use this indicator in all financial, forex or crypto markets

The crossing of RSI and moving average lines in different time frames and lengths will give you a buy or sell signal.
Whenever the faster line or smaller RSI total frame succeeds in breaking the slower line or the RSI time is higher than the low, a free signal is issued and vice versa.

I do not guarantee that 100% of the issued signals are accurate and correct, and I have coded this indicator only for your convenience.
I hope you can get help from this indicator and make profit

Love From IRAN

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?