ramsay09

Two Fractals Trendlines

ramsay09 Uppdaterad   
This study draws a trend line for the last two Bill Williams up-fractals and down-fractals.

Trend line break signals and alerts can optionally be added.
Versionsinformation:
Bug fixed.
Versionsinformation:
RSI filter added.
Versionsinformation:
Narrow range bar added.
Inside bar added.
Outside bar added.
Sandwich bar added.
Pin bar added.
Versionsinformation:
Narrow range bar added.
Fakey added.
Versionsinformation:
Improved the Fakey signal (F).
Added early Fakey signal (f).
Versionsinformation:
Minor changes.
Versionsinformation:
Plot Fractals added.
Versionsinformation:
Reverse fractals added.

Segments added (taken from Joe Ross' books). These Segments are an early trend detection method. I will add Segments to my "The Strategy - ..." script in the next days.
Versionsinformation:
Changed segment signal plotting. Now the segment signal is not deleted if a segment series is no longer valid. By definition, the segment signal cannot be repainted. The segments follow higher lows and lower highs.
Definition of a valid long signal: there are three segments and the current candle high is higher than the last candle high (high> high ).
Versionsinformation:
Tooltips added.
Trend line bug fixed.
Versionsinformation:
General description added.
Versionsinformation:
Minor changes.
Versionsinformation:
Groups added. Minor chnages.
Versionsinformation:
Pin bar detection improved and minor changes.
Versionsinformation:
Screenshot issue.
Versionsinformation:
Segments- signal and documentation improved/changed.
Versionsinformation:
EMA cloud added.
Versionsinformation:
Horizontal support and resistance lines added.
Versionsinformation:
Multi time frame classic pivot points added.
Versionsinformation:
Source for SR-lines added.
Versionsinformation:
Attributes of drawn objects added.
Versionsinformation:
Pin bar revised.
Versionsinformation:
Divergence signal and momentum indication added.
Versionsinformation:
Removed the momentum indicator. You can use the "RSI with BG" script for momentum indication where you can toggle between RSI and RSI Stochastic.
Minor changes/improvements.
Versionsinformation:
Quarterly classic pivot points added. Maximum outputs with this script reached.
Versionsinformation:
Minor changes.
Versionsinformation:
Uncommented daily and weekly pivot points (output restrictions). Added 6 month and 12 month pivot points.
Versionsinformation:
Script converted to Pine v5.
Versionsinformation:
Script revised.
1 week pivot point added.
Signals added/revised.
Versionsinformation:
HMA slope as background color added.
Trend line signals and bg signals can be displayed at the same time, now.
Versionsinformation:
Trend info panel added.
Versionsinformation:
Documentation issue.
Versionsinformation:
Bollinger Bands added.
Versionsinformation:
Minor modifications.
Versionsinformation:
Divergences labels removed.
Default settings changed.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?