sjb933

Ichimoku Cloud Score v1.0

This script calculates a simple Ichimoku Score based on the signals documented here, with a few additions. Each of the score components can be individually weighted via the script inputs. The output is a plot of the normalized Ichimoku score, in the range of -100 to 100.

This script has been heavily modified from 'Ichimoku Cloud Signal Score v2.0.0'. Credit to user 'dashed' for the initial implementation.

This has been modified with several refinements:
  • Clean/Organized Code
  • Simplified Inputs
  • Improved Style
  • Scores normalized to a range (-100, 100)
  • Bugfixes and Improvements

Script Inputs: https://i.imgur.com/yzxzmg6.png

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?