veryfid

MESA Stochastic Multi Length

John Ehler's MESA Stochastic uses super smoothing to give solid signals. This indicator uses the same rules as every other Stochastic indicator so it would be worth looking into if you are not already familiar with reading a Stochastic. There are 4 different lengths displayed to give traders an edge on reading the market. This is a great tool to analyze waves and find tops and bottoms. It gives great pump and dump signals and even helps filter out bad trades when used with other indicators such as Boom Hunter.
Below are some examples of signals to look out for:

oo

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?