Pinnacle_Investor

MicroStrategy Metrics

A script showing all the key MSTR metrics. I will update the script every time degen Saylor sells some more office furniture to buy BTC .

All based around valuing MSTR , aside from its BTC holdings. I.e. the true market cap = enterprise value - BTC holdings. Hence, you're left with the value of the software business + any premium/ discount decided by investors.

From this we can derive:
- BTC Holdings % of enterprise value
- Correlation to BTC (in this case we use CME futures ...may change this)
- Equivalent Share Price (true market cap divided by shares outstanding)
- P/E Ratio (equivalent share price divided by quarterly EPS estimates x 4)
- Price to FCF Ratio (true market cap divided by FCF ( ttm ))
- Price to Revenue (^ but with total revenue ( ttm ))

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?